Ważne informacje

              REGULAMIN  XXI  EDYCJI  RADOMSKIEGO  NURTU  BASKETU

               AMATORSKIEGO  SEZON  2016/2017

 1.                  Organizacja  ligi  RNBA

                   Głównym  organizatorem XXI edycji ligi Radomskiego Nurtu Basketu Amatorskiego

                   jest  MKS  EKONOMIK  w Radomiu.  Pod patronatem Pana Radosława Witkowskiego

                   Prezydenta  Miasta  Radomia.

 

                  W  rozgrywkach RNBA biorą udział zgłoszone zespoły, które wpłaciły  wpisowe

                  do  dnia  16.10.2016r.

                  Wpisowe wynosi 1.200,- zł od zgłoszonego zespołu / za 12 zawodników/, za kolejnego

                  zgłoszonego zawodnika opłata wynosi 100,- zł jednak musi on rozegrać minimum dwa

                  spotkania w danej drużynie rundy zasadniczej części rozgrywek, aby mógł występować    

                  w  serii play off. Zawodnik  zmieniający drużynę w trakcie trwania rozgrywek tzw.

                  TRANSFER opłata za zmianę – 200,- zł.

                  W rozgrywkach ligi RNBA nie mogą występować zawodnicy posiadający licencje

                  PZKosz , WOZKosz , OZKosz na sezon 2016/2017.

                  Dopuszcza się do udziału w rozgrywkach zawodników z licencją rocznika  2000r

                  i młodszych za zgodą podpisania oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego

                  zawodnika niepełnoletniego.

 

                  Zawodnicy  biorący udział w rozgrywkach  ligi RNBA grają na własną

                  odpowiedzialność, organizator nie zapewnia opieki medycznej.

            

                  Oświadczenie o wyrażeniu zgody zawodnicy podpisują na druku zgłoszenia

                  do rozgrywek RNBA. Zawodnicy niepełnoletni  j/w oświadczenie podpisane przez

                  rodzica lub opiekuna prawnego.

              

   2.                  System rozgrywek :

                 System podzielono na trzy rundy;

                

                 I  Runda zasadnicza ( mecze każdy z każdym)

  

                  Po rozegraniu I rundy zasadniczej rozegrany zostanie mecz gwiazd  zespołów

                  Wschód  - Zachód .

                  Zespół  Wschodu będą reprezentować wybrani zawodnicy z zespołów które zajęły

                  miejsca : 1 ,3 , 5 , 7. Po  I rundzie zasadniczej rozgrywek.

                  Zespół Zachodu będą reprezentować wybrani zawodnicy z zespołów które zajęły

                  miejsca : 2 ,4 , 6 , 8 . Po I rundzie zasadniczej rozgrywek.

 

                 II  Runda zasadnicza (mecze każdy z każdym) rewanżowa

 

                 III  Runda  Play off  (1/2 finału  i finały) .   

 

                1/2 Finałów zespoły z miejsc ( 1 – 4 ) po dwóch rundach rozgrywek grają do dwóch

                 wygranych meczy wg rozstawienia  (1-4 ): ( 2-3 ).

 

             Finały : mecz o m-ce 3-4  pokonane zespoły z par 1/2 finału (1-4 ; 2-3)

                         mecz finałowy wygrane zespoły z par 1/2 finału (1-4 ; 2-3).

 

3.                  Przepisy Gry :

                Obowiązują przepisy gry PZKosz .

               Czas gry  4 kwarty po 10 minut brudnej gry. Czas zatrzymywany ( ostatnie 5 minut gry

               w przypadku gdy różnica punktowa jest mniejsza niż 10 pkt przewagi.

               Czas zatrzymywany przerwa na żądanie / przerwa dla sędziego/.

               Zmiany lotne w strefie stolika sędziowskiego z informacją dla statystyka prowadzącego

               obserwację meczu.

               Przerwy między kwartami (1-2;3-4) trwają 1 minuta, a między kwartą (2-3)  trzy minuty.

 

4.                  Sprawy  dyscyplinarne :

               Pierwsze przewinienie Techniczne zawodnika to kara finansowa – 50,- zł.

               Drugie i każde następne przewinienie techniczne to kara finansowa – 100,- zł.

               Nie uiszczenie kary finansowej za przewinienie techniczne skutkuje zakazem gry.

               Przewinienie dyskwalifikujące kara finansowa w kwocie 150,- zł i zakaz gry w jednym

               kolejnym spotkaniu rozgrywek ligi. W przypadku bardzo drastycznego przewinienia

               niesportowego wykluczenie do końca rozgrywek .

               Dwa przewinienia niesportowe (umyślne) traktowane jako przewinienie dyskwalifikujące

               kara finansowa – 50,- zł ( zaliczone jako przewinienie techniczne).

               Obowiązuje przedstawienie składu meczowego na druku wg wzoru. Druk meczowy

               otrzymali k-k zespołów na zebraniu organizacyjnym przed  rozgrywkami.

 

               Miejsce  rozgrywania ligi RNBA sezonu 2016/2017  Hala sportowa Zespołu Szkół

               Ekonomicznych w Radomiu ul. Wernera 22 w niedzielę w godz. 15.00 – 20.00

               wg załączonego terminarza rozgrywek. Godziny meczy w danym dniu można zmieniać

               w uzgodnieniu z organizatorami rozgrywek ( do czwartku przed wyznaczonym 

               Niedzielnym terminem).

               Przełożenie meczu na inny wyznaczony termin za zgodą przeciwnej drużyny

               po uiszczeniu opłaty za przełożenie meczu w kwocie – 100,- zł,

 

               Zawody XXI edycji sezonu 2016/2017 rozgrywek ligi RNBA sędziują Radomscy

               sędziowie posiadający uprawnienia wyznaczeni przez organizatora rozgrywek RNBA.

 

                ORGANIZATOR  NIE   ODPOWIADA  ZA   RZECZY   ZAGUBIONE I  SKRADZIONE.

 

               Na terenie hali sportowej i widowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania

               alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych Eco.

 

               WSZYSTKIE  SPRAWY NIE UJĘTE REGULAMINEM ROSTRZYGA GŁÓWNY

               ORGANIZATOR i SĘDZIA DYSCYPLINARNY LIGI RNBA  IGNACY  SUWAŁA.A tu mamy statystyki naszej strony z dnia 25.10.2015